Tietosuojaseloste

Cursorin asiakasrekisterin tietosuojaseloste 

Cursor on sitoutunut suojelemaan yksilöiden oikeuksia ja pitämään käsittelemänsä tiedot turvassa. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten Cursor kerää, käyttää, säilyttää ja suojaa henkilötietoja. Cursor-konsernissa rekisterinpitäjänä toimii Cursor Oy ja ne Cursorin yhtiöt joiden kanssa asioit. 

Cursorissa käsitellään henkilötietoja useista eri syistä. Tässä selosteessa viittaamme Sinulla asiakkaisiin, potentiaalisiin asiakkaisiin, asiakkaidemme työntekijöihin ja muihin asianomaisiin osapuoliin ja Cursorilla Cursor Oy:n ja sen kaikkiin tytäryhtiöihin. 

Henkilötietoroolit 

Cursor käsittelee sinun henkilötietojasi eri perusteilla riippuen siitä, millaisia palvelujamme käytät. Saatat kuulua yhteen tai useampaan henkilötietoryhmään, riippuen siitä miten laajasti käytät palvelujamme. 

Henkilötietoroolit ovat: 

* www-sivujen käyttäjät 

* aloittavat yrittäjät 

* toimivat yrittäjät ja yritysten henkilökunta 

* hankeasiakkaat 

* uutiskirjeiden tilaajat 

* vuokra-asiakkaat 

* seudun kuntien poliittiset päättäjät ja vaikuttajat 

* verkkopalveluiden nimetyt käyttäjät 

* tietojen siirto kolmansiin maihin

* yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi

* miten suojaamme henkilötietojasi

* yhteydenotto Cursoriin tai tietosuojaviranomaiseen

Seuraavissa kappaleissa kerromme mitä henkilötietoja käsittelemme, miksi ja mihin tarkoitukseen. 

WWW-sivujen käyttäjät 

Käytämme useita erilaisia palveluja www-sivujemme sisällä tarjotaksemme sinulle parempia palveluja ja analysoidaksemme verkkosivujen toimintaa, käytön helppoutta ja teknistä toimivuutta.  

Evästekäytäntö

 

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Keräämme sinulta tietoja tietokoneesi ominaisuuksista ja sijainnista kuten IP-osoite, tunniste-evästeet, vieraillut sivut, mistä tulit sivuillemme, ajan, käyttöjärjestelmän, laitteet ja selaimen. Lisäksi luonnollisesti tallennamme kaiken sivuille tai sen palveluihin syöttämäsi tiedot. 

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Näitä tietoja käytämme sivuston teknisten, toiminnallisten ja loogisten ominaisuuksien kehittämiseen ja sivustojen tietoturvan varmistamiseen ja tarkkailuun ja mahdollisen verkkoilkivallan ehkäisyyn. Lisäksi erikseen syötettyjä tietoja käsitellään asiakaspalvelun tuottamiseen esimerkkeinä chat-palvelu ja toimitilarekisteri (tällöin tietoja käsitellään toimivat yrittäjät roolin tai verkkopalveluiden nimetyt käyttäjät perusteen mukaan). 

Tietojasi käytetään myös ns. uudelleen markkinoinnin (remarketing) toteuttamiseen, joten vierailusi perusteella näet markkinointiviestejämme käyttämälläsi alustalla, kuten Facebook tai Google-mainokset. 

Lisäksi luomme erilaisia tilastoja ja analyyseja verkkopalveluidemme toiminnasta.

Laillisuusperuste: 

Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt evästekäytäntömme, jonka perusteella suurin osa näistä tiedoista kerätään. Evästekäytäntö on nähtävissä osoitteessa: https://cursor.fi/evastekaytanto. Sieltä löydät myös paljon ohjeita, joiden avulla voit rajoittaa sinusta käytettävää tietoa. Sinulla on myös oikeus peruuttaa antamasi suostumus ja lopettaa verkkosivujemme käyttäminen. 

Tiedon elinkaari: 

WWW-sivujen käyttäjistä kerättävää tietoa ei käytetä yksittäisen henkilön tunnistamiseen, mikäli et ole myös uutiskirjetilaaja. Suurin osa kerättävästä tiedosta siirtyy automaattisen tietojen käsittelyn avulla muotoon, josta voimme tunnistaa vain suurempia kokonaisuuksia. Ilkivallan ja mahdollisten rikosten selvittämiseksi käytämme myös näitä tietoja sinun tunnistamiseen. 

Palvelinten tapahtumarekisteri muokataan automaattisesti sellaiseen muotoon, josta sinua ei voida enää tunnistaa 7 vrk:n sisällä vierailustasi verkkosivuillamme.  

Aloittavat yrittäjät 

Yksi palveluistamme on yrittäjän neuvonta ennen yrityksen perustamista. Mikäli tulet meille aloittavan yrittäjän neuvontaan, kuulut tähän ryhmään.  

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Keräämme sinulta nimi- ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite yms.), sukupuolen, kotikunnan, syntymäajan, viestintäkielen sekä palvelun tuottamiseen liittyviä tietoja. Nämä tiedot ovat mm. koulutusluokka, koulutuskuvaus, ammatti, työtilanneluokka, työtilannekuvaus, työkokemuskuvaus, sähköposteja, kannattavuuslaskelmia, liiketoimintasuunnitelmia ja kaikkea muuta dokumentaatiota, jota tarvitaan palvelun tuottamiseen. 

Mitä henkilötietoa keräämme muualta: 

Vastaanotamme henkilötietoa seuraavista lähteistä: 

* Suomen Uusyrityskeskuksen (SUK ry.) markkinointijärjestelmä, josta saamme sinun nimesi, sähköpostiosoitteesi, postinumerosi ja työtilanteesi. Näiden tietojen perusteella otamme yhteyden sinuun palvelun toteuttamiseksi. Olet antanut suostumuksen näiden tietojen luovuttamiseen meille lomakkeen täyttämisen yhteydessä. 

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Käytämme tietoja asiakaspalvelun toteuttamiseen, tilastojen/analyysien luomiseenja erillisellä suostumuksellasi myös sähköiseen markkinointiin. Lisäksi käytämme näitä tietoja, jos haluat meidän tuottavan lausunnon rahoittajalle, kuten Finnveralle tai TE-palveluille. 

Tietoja luovutetaan asiakkaan pyynnöstä mm. asiantuntijaverkostomme jäsenille. Tällöin luovutetaan henkilön yhteystiedot ja tiivis kuvaus liikeideasta.

Näistä henkilötiedoista tuotettua tilastomateriaalia luovutetaan laajasti käytettäväksi Cursorin sidosryhmille ja medialle. Näistä kuitenkaan ei voi tunnistaa yksittäisiä henkilöjä.  

Laillisuusperuste: 

Aloittavan yrittäjän palvelusta tehdään sopimus, henkilötietojesi käsittely on siis tarpeen tämän sopimuksen toimeenpanemiseksi tai sen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi. 

Tiedon elinkaari: 

Antamasi tai saamamme tiedot säilyvät käytössämme kunnes toinen seuraavista tapahtuu: 

a) Perustat yrityksen, jolloin siirryt toimivien yrittäjien Henkilötietoroolin alle, ja käytämme tietoja palvelujen toteuttamiseksi uudessa roolissasi. 

b) Emme ole kuulleet sinusta edellisen 2 vuoden aikana. Tällöin poistamme tietosi, mutta lähetämme asiasta muistutuksen n. 30 pv ennen tietojen poistamista edelliseen tiedossamme olevaan sähköpostiosoitteeseesi. 

Toimivat Yritykset, niiden yrittäjät ja henkilökunta 

Tämä on suurin kategoria, jossa käsittelemme tietojasi. Keräämme tietoja niistä yrityksistä, yrittäjistä ja henkilökunnasta, jotka toimivat seudullamme, ovat yhteistyökumppaneitamme tai potentiaalisia sijoittuja-asiakkaita. 

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Keräämme sinulta nimi- ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköposti, osoite yms.), syntymäajan (seudun yrittäjien osalta), sukupuolen, kotikunnan, viestintäkielen sekä palvelun tuottamiseen liittyviä tietoja. Nämä tiedot ovat mm. sähköposteja, muistioita puhelinkeskusteluista, kokousmuistiinpanoja, sekä kaikkea muuta dokumentaatiota, jota tarvitaan palvelun tuottamiseen. Jos olet ollut ”aloittava yrittäjä” asiakkaamme käytämme myös kaikkea sen roolin alla kerättyä tietoa. Lisäksi jos olet osa asiantuntijaverkostoamme, käsittelemme tietoja osaamisestasi ja tarjoamistasi palveluista. 

Mitä henkilötietoa keräämme muualta: 

Keräämme henkilötietoja alueellamme toimivista yrityksistä, niiden yrittäjistä ja avainyhteyshenkilöistä myös julkisista lähteistä, kuten Fonectan yritystietolistaukset, Kaupparekisteri, yritysten www-sivut yms. 

Keräämme henkilötietoja muista yrityksistä ja avainyhteyshenkilöistä myös julkisista lähteistä, kuten yritysten www-sivut ja mahdollisten konsulttien keräämistä listoista. 

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Näitä tietoja käytetään palvelun tuottamiseksi asiakkaille, asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi, markkinointiin sekä sen kohdentamiseen ja erilaisten tilastollisten analyysien tekemiseen. Yritysten kanssa käydyt keskustelut ja tehdyt toimenpiteet käsitellään meillä luottamuksellisina tai salaisina. Huomaa kuitenkin, että jos olet samaan aikaan hankeasiakas jotkin tiedot saattavat kuulua osittain tai kokonaan julkisuuslain piiriin. 

Laillisuusperuste: 

Cursorin tehtävä on Kotkan-Haminan seudun yritysten elinvoiman lisääminen ja uusien yritysten saaminen seudulle. Näin ollen sinun tietojesi käsittely on oikeutettu etumme. 

Tiedon elinkaari: 

Seudun yritysten tietoja keräämme koko niiden elinkaaren ajan. Yrittäjistä tallennamme tietoja myös yrityksen koko elinkaaren ajan. Yritysten avainhenkilöiden tietoja käsittelemme tuottaessamme palveluja, näitä tietoja säilytetään kahden vuoden ajan edellisestä yhteydenotosta. 

Laskutukseen, sopimuksiin ja kirjanpitoon liittyviä tietoja säilytetään voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Hankeasiakkaat 

Osallistuessasi EU-rahoitteisen hankkeen toimenpiteeseen, koulutukseen tai tapahtumaan olet hankeasiakas. 

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Keräämme samoja tietoja kuin Toimivat Yritykset, niiden yrittäjät ja henkilökunta ja Aloittavat Yrittäjän roolien mukaisia tietoja.  

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Tietoja käytetään hankkeissa toteutettavan viestinnän, markkinoinnin ja asiakaspalvelun toteuttamiseksi. Lisäksi luovutamme EU-hankeraportointia varten joitakin henkilötietoja rahoittajalle, hankkeen päätoteuttajalle ja hankkeen valvojalle. ESR-hankkeissa keräämme Valtionvarainministeriön rekisteriä varten erilaisia tilastotietoja, mutta tällöin toimimme heidän puolestamme henkilötietojen käsittelystä.  

Laillisuusperuste: 

Hankkeiden tietoja käsitellään lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi. Lakisääteinen velvoite muodostuu rakennerahastoja koskevasta kansallisesta ja EU-lainsäädännöstä, joita ovat muun muassa: Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014), Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014), Yleisasetus (EU N:o 1303/2013),EAKR-asetus (EU N:o 1301/2014),ESR-asetus (EU N:o 1304/2013). 

Tiedon elinkaari: 

Hankkeiden tietojen säilytysajat ovat huomattavan pitkiä. Henkilötietoja säilytetään hankkeen päättymisestä 10 vuotta.  

Vuokra-asiakkaat 

Osana toimintaamme tarjoamme kokoustilojen, toimitilojen yms. vuokrausta. Mikäli yrityksesi tai sinä vuokraat meiltä tiloja olet vuokra-asiakas. 

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Keräämme laskutusta, myyntireskontraa ja mahdollista perintää varten tarvittavat tiedot, ja yhdistämme sinut vuokrattaviin tiloihimme. Lisäksi keräämme yhteystietojasi, tekemistäsi huoltopyynnöistä ja muusta meille toimittamastasi materiaalista vuokraustoimintaa varten. 

Lisäksi keräämme tietoja käyttämistäsi kulunvalvonta- ja rikoshälytysjärjestelmien tunnisteista ja käytöstä. 

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Tietojasi käytetään asiakaspalvelun toteuttamiseksi ja siihen liittyvään yhteydenpitoon, laskutukseen ja asiakastyytyväisyyden selvittämiseksi. Yhteystietoja käytetään myös mahdollisen huoltopyyntöjen toteuttamiseksi. 

Kulunvalvonta- ja rikoshälytysjärjestelmien tunnisteiden käytöstä kertyvää tietoa käytämme ainoastaan pääsyoikeuksien hallintaan sekä rikosten ennalta ehkäisemiseen ja selvittämiseen, tarvittaessa tiloissa liikkuneiden henkilöiden tunnistamiseen mahdollisissa ilkivalta- ja rikostapauksissa. 

Kulunvalvonta- ja rikoshälytysjärjestelmien tunnistetietoja, niihin liittyvä nimitieto ja pääsytiedot luovutamme tilan vuokralaiselle, jotta he voivat tarkistaa pääsylistojen oikeellisuuden. Tunnisteiden käytöstä kertyvää tietoa ei luovuteta vuokralaiselle. 

Laillisuusperuste: 

Mikäli sinä vuokraat tilojamme yksityishenkilönä, käsittelemme tietojasi sopimusperusteella. Jos edustamasi yritys vuokraa meiltä toimitiloja käsittelemme tietojasi oikeutettuun etuun perustuen, koska emme muuten voi suorittaa hyvää asiakaspalvelua. 

Tiedon elinkaari: 

Yritysten avainhenkilöiden tietoja käsittelemme tuottaessamme palveluja, näitä tietoja säilytetään kahden vuoden ajan edellisestä yhteydenotosta tai kaksi vuotta vuokrasopimuksen päättymisestä. Tietoja laskutukseen, sopimuksiin ja kirjanpitoon liittyviä tietoja säilytetään voimassa olevan kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

Huoltopyyntöihin mahdollisesti tallentuneita tietoja säilytetään toistaiseksi. Nämä tiedot muodostuvat lähinnä henkilön nimestä, toimipisteestä tai yhteystiedosta. 

Kulunvalvonta- ja rikoshälytysjärjestelmien tunnisteiden käytöstä kertyvää tietoa säilytetään 30 vrk. 

Uutiskirjeiden tilaajat 

Tarjoamme sinulle mahdollisuutta saada mielenkiintoista lisätietoa palveluistamme ja seudustamme. Mikäli tilaat uutiskirjeen, kuulut tähän rooliin. 

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Keräämme sinulta yhteystietoja kuten sähköpostiosoite ja nimi. Nämä tiedot yhdistetään muissa rooleissa kerättyihin tietoihin. Lisäksi keräämme tietoja siitä, luetko uutiskirjeitämme ja mitä linkkejä niistä käytät, sekä käyttäessäsi linkkejä näemme mitä www-sivujamme katselet. 

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Käytämme näitä tietoja viestinnän toteuttamiseen, sen seurantaan ja analyysiin. Lisäksi käytämme keräämäämme tietoa markkinointiautomaation toteuttamiseksi. 

Laillisuusperuste: 

Tilatessasi uutiskirjeen annat erillisen suostumuksen henkilötietojesi käsittelyyn ja sähköpostimarkkinointiin. 

Tiedon elinkaari: 

Ollessasi vain uutiskirjeroolissa poistamme henkilötietosi, kun peruutat suostumuksen sähköpostin vastaanottamiseen. Mikäli kuulut muihin rooleihin ja peruutat sähköpostin vastaanottamisen suostumuksen, säilytämme tietojasi muiden roolien perusteella. 

Seudun kuntien poliittiset päättäjät ja vaikuttajat 

Osana kuntaomistajiemme järjestämää seutuyhteistyötä käsittelemme tietojasi tämän roolin alla. 

Mitä henkilötietoja keräämme muualta: 

Valtuustokauden alussa sinulta pyydetään kuntasi toimesta suostumus tietojen luovuttamiseen meille. Nämä tiedot koostuvat nimestäsi, sähköpostiosoitteesta ja muista yhteystiedoista. 

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Keräämme tietojasi osallistumisestasi seudun kokouksiin ja tapahtumiin (mm. seutufoorumi, seminaarit) sekä tietoja mahdollisten matkakorvausten maksamista varten. 

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Näitä tietoja käytetään seutuyhteistyötapahtumista ja uutisista kuuluvaan viestintään. Osallistumisestasi tapahtumiin ja tiedot kokouspalkkion ja matkakorvausten maksamista varten luovutetaan Taitoa Oy:lle ja Kotkan Kaupungille. 

Laillisuusperuste: 

Seutumme kunnat ostavat meiltä seutuyhteistyötä palveluna, joten tietojesi käsittely on oikeutettu etumme. Ilman tietojen käsittelyä, emme pysty toteuttamaan palvelua. 

Tiedon elinkaari: 

Tietoja säilytetään sinun viimeisen valtuustokauden jälkeen kaksi vuotta.

Cursorin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet

Osana Cursorin yhtiöjärjestyksen mukaista hallitus- ja hallintoneuvostotyöskentelyä käsittelemme tietojasi tämän roolin alla. 

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Hallitus- ja hallintoneuvostokauden alussa sinulta pyydetään suostumus tietojen luovuttamiseen meille. Nämä tiedot koostuvat nimestäsi, sähköpostiosoitteesta, muista yhteystiedoista sekä kokouspalkkioiden maksua varten tarvittavista tiedoista. Keräämme tietojasi osallistumisestasi hallituksen sekä hallintoneuvoston kokouksiin kokouspalkkioiden maksua varten.

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Näitä tietoja käytetään kaupparekisteri-ilmoituksen tekemiseen, hallituksen ja hallintoneuvoston väliseen viestintään sekä kokouspalkkioiden maksamista varten.

Laillisuusperuste: 

Cursorin osakassopimuksen ja yhtiöjärjestyksen mukaisesti toimintaamme kuuluu hallitus ja hallintoneuvosto, joten tietojesi käsittely on oikeutettu etumme.
Ilman tietojen käsittelyä emme pysty tekemään kaupparekisteri-ilmoitusta, toteuttamaan hallituksen ja hallintoneuvoston yhteistyötä emmekä maksamaan kokouspalkkioita. 

Tiedon elinkaari: 

Tietoja säilytetään sinun viimeisen hallitus- tai hallintoneuvostokauden jälkeen palkkahallintoa koskevien lakien mukaan.

Verkkopalveluiden nimetyt käyttäjät 

Osassa verkkopalvelujamme sinulle luodaan käyttäjätunnus tai käytät verkkopalveluamme kolmannen osapuolen luomalla tunnuksella, olet tällöin verkkopalveluiden nimetty käyttäjä. 

Mitä henkilötietoja keräämme sinulta: 

Keräämme sinulta käyttäjätunnuksen luomiseen tarvittavat tiedot, jotka palvelusta riippuen vaihtelevat. Pääsääntöisesti nämä tiedot koostuvat seuraavista tiedoista: nimi, yhteystiedot ja edustamasi organisaation tiedot. 

Lisäksi keräämme tietoa siitä, miten käytät palvelua ja kaiken palveluun syöttämäsi tiedon. 

Mihin näitä tietoja käytetään: 

Tietoja käytetään palvelun teknisen toiminnan varmistamiseksi, pääsynhallinnan järjestämiseksi sekä siihen käyttötarkoitukseen johon tarjoamamme verkkopalvelu on tarkoitettu. Lisäksi tallennamme erilaisia luetteloita tiedostojen käyttämisestä ja muokkaamisesta. 

Laillisuusperuste: 

Tietojen käsittelyn laillisuusperuste vaihtelee tapauskohtaisesti. Verkkopalvelua voidaan käyttää lakisääteisen velvoitteen hoitamiseksi tai käsittely voi perustua ns. oikeutettuun etuun, kun teemme yhteistyötä verkkopalveluiden avulla. 

Tiedon elinkaari: 

Käyttötietoja tallennetaan 30 vrk:n ajan. Dokumenttien muokkaus ja kommentointitietoja käytetään dokumentin elinkaaren ajan. Osassa palveluja henkilötietojen käsittely lopetetaan, kun käyttäjätunnuksesi poistetaan. 

Tietojen siirto kolmansiin maihin 

Cursor siirtää henkilötietoja myös Euroopan talousalueen ulkopuolella toimiville organisaatiolle. Näitä tiedonsiirtoja toteutamme ainoastaan kun yksi seuraavista ehdoista täyttyy: 

a) EU:n komissio on päättänyt, että kyseisen maan tietosuojan taso on riittävä. 

b) Muita tarvittavia suojatoimia on otettu käyttöön esimerkiksi noudattamalla EU:n komission hyväksymiä mallisopimuslausekkeella, EU-US Privacy Shield sopimuksen perusteella tai varmistamalla, että tietoja käsittelevällä yrityksellä on voimassa olevat yritystä sitovat säännöt (Binding Corporate Rules, BCR) 

c) Erityistilanteessa sovelletaan poikkeusta, jos esimerkiksi sopimuksen täytäntöönpano sitä edellyttää tai olet antanut erityisen suostumuksen kyseisten tietojen siirtämiseen. 

Yksityisyyden suojaan liittyvät oikeutesi 

Sinulla on seuraavat oikeudet liittyen käsittelemiimme henkilötietoihin. 

a) Oikeus pyytää pääsyä henkilötietoihisi ja saada niistä kopio. 

b) Oikeus pyytää korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin. 

c) Oikeus pyytää tietojesi poistamista. Tämä kuitenkin edellyttää, että jokin seuraavista toteutuu: 

- Peruutat suostumuksesi, eikä käsittelylle ole muuta laillisuusperustetta. 

- Vastustat tietojen käsittelyä, eikä käsittelyn jatkamiselle ole mitään hyväksyttävää syytä. 

- Tietojen käsittely on lainvastaista. 

d) Oikeus rajoittaa tietojesi käsittelyä. 

e) Oikeus vastustaa tietojen käsittelyä oikeutetun etumme perusteella. 

f) Oikeus tietojen siirrettävyyteen. 

Oikeus koskee henkilötietoja, joita on käsitelty ainoastaan automaattisesti ja suostumuksen tai sopimukseen täytäntöön panon perusteella. Tiedot voidaan pyynnöstäsi siirtää myös suoraan toiselle rekisterinpitäjälle. 

Jos haluat käyttää yllä lueteltuja oikeuksia, pyynnöt arvioidaan tilanne- ja tapauskohtaisesti. Yleisesti pyyntöihisi vastataan viimeistään 30 päivän kuluttua pyynnön esittämisestä. Oikeuksien käyttämiseksi tunnistamme sinut erikseen pyynnön toteuttamiseksi ja muiden rekisteröityjen oikeuksien varmistamiseksi. 

Miten suojaamme henkilötietojasi 

Tietoturva ja tietosuoja ovat Cursorin toiminnassa keskeisiä. Käytämme asianmukaisia teknisiä, organisatorisia ja hallintoon liittyviä turvallisuusmenettelyjä, joilla suojaamme hallussamme olevia tietoja katoamiselta, väärinkäytön, luvattoman käytön, luovuttamisen, muutosten ja tuhoamisen varalta. 

Kolmannet osapuolet 

Luovutamme henkilötietoja myös viranomaisille siinä määrin kuin laki niin velvoittaa. Näihin viranomaisiin kuuluvat esimerkiksi poliisi, vero-, täytäntöönpano- ja valvontaviranomaiset. 

Lisäksi tietojasi käsittelevät kolmannet osapuolet, kuten tietojärjestelmätoimittajat, palveluntoimittajat ja muut alihankkijat. Olemme varmistaneet näiden kolmansien osapuolien luottamuksellisuuden ja tehneet heidän kanssaan sopimuksen henkilötietojen käsittelystä. Lisäksi ohjeistamme näitä kolmansia osapuolia tietojesi käsittelyyn liittyen. 

Miten muutamme tätä tietosuojaselostetta 

Lisätessämme tai parantaessamme palvelujamme saatamme tehdä tähän dokumenttiin muutoksia. Mikäli muutokset aiheuttavat henkilötietojesi käsittelyyn oleellisen muutoksen laajuuden tai käyttötarkoitukseen, informoimme sinua erikseen. Mikäli laajennamme palvelua ja pyydämme sinulta lisää henkilötietoja, kerromme uusista käyttötarkoituksista viimeistään tietojen keräämisen yhteydessä. Lisäksi voimme päivittää tätä selostetta myös muuten, joten suosittelemme, että käyt silloin tällöin vilkaisemassa onko seloste muuttunut. 

Yhteydenotto Cursoriin tai tietosuojaviranomaiseen 

Jos haluat kysyä lisää tästä tietosuojaselosteesta tai haluat käyttää oikeuksiasi ota meihin yhteyttä seuraavasti sähköpostitse tietosuoja@cursor.fi tai kirjeitse Cursor Oy / Tietosuoja, PL 14, 48601 KOTKA. 

Tietosuojaorganisaatiossamme Cursorin henkilötietojen käsittelyä koordinoi tietohallintopäällikkö Toni Jaakkola, toni.jaakkola@cursor.fi, 040 190 2526. Cursor kuuluu Kotka-konserniin, jonka tietosuojavastaava on Juha Reihe, juha.reihe@kotka.fi, 040 668 1630. 

Voit myös tehdä valituksen tai ottaa yhteyttä tietosuojaviranomaiseen. Suomen tietosuojaviranomaisen yhteystiedot löydät osoitteesta www.tietosuoja.fi.